בקשה לחידוש אישורכם להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
בימים אלו פורסמו הנחיות רשות המסים בדבר חידוש האישורים להכרה כמוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. על מנת לחדש את האישור למוסדות ציבור, שקיבלו את האישור בשנה שעברה, או לבקש אישור כזה למוסדות ציבור שאין ברשותם אישורים מרשות המסים נדרש לעמוד בקריטריונים שנקבעו ולהמציא את המסמכים הבאים לא יאוחר מ-1 באוגוסט 2014.
בקשה לחידוש אישורכם להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570