עדכון בדבר שינוי כללי פריסת השכר לעניין ביטוח לאומי
החל מ-1 ביוני 2014 (דהיינו, החל ממשכורת מאי 2014), יחול שינוי באופן פריסת התשלום הנוסף, לעניין ביטוח לאומי. הפריסה תתבצע רק באם שיעור התשלום הנוסף יהיה 25% ומעלה משכר המינימום החודשי (ולא כפי שהיה עד היום 25% משכרו של העובד). בחוזר ההנחיות החדשות.
עדכון בדבר שינוי כללי פריסת השכר לעניין ביטוח לאומי
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570