נפתחו מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים במיזמים לפיתוח אזורי עדיפות לאומית
בחוזר עדכון על הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה, בדבר הענקת סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל, הנמצאים באזורי עדיפות לאומית.
נכון להיום פתוחים המסלולים - מסלול שכר גבוה ומסלול חברות סייבר בלבד - להגשה עד 30 ביוני 2014.
נפתחו מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים במיזמים לפיתוח אזורי עדיפות לאומית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570