מחילה על חוב - לא תמיד חייבת במע"מ
בחוזר עדכון בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הקובע כי בנסיבות פסק הדין אין לראות במחילה, עסקה חדשה, החייבת אף היא במע"מ.
מחילה על חוב - לא תמיד חייבת במע"מ
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570