דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013
לאחרונה פרסמה רשות המסים, הודעה המאפשרת את דחיית המועד האחרון, להגשת הדוח השנתי במס הכנסה, ליחידים לשנת המס 2013:
המועד האחרון להגשת הדוח על ידי יחידים החייבים בהגשת דוח מקוון הינו ה-30 ביוני 2014.
המועד האחרון להגשת הדוח על ידי יחידים החייבים בהגשת דוח, אך אינם חייבים בדוח מקוון, הינו ה-29 במאי 2014.
פרטים נוספים בחוזר.
דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570