העברת פעילות רווחית לחברה בהפסדים - מתי תחשב כעסקה מלאכותית?
בחוזר עדכון בדבר פסק דינו של בית המשפט העליון הקובע, כי העברת פעילויות לחברת בת, ללא טעם מסחרי וללא ביסוס להוכחת פעילות עצמאית, תחשב כעסקה מלאכותית.
העברת פעילות רווחית לחברה בהפסדים - מתי תחשב כעסקה מלאכותית?
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570