עידוד שיתופי פעולה בחדשנות, ובמחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלו
מתוך הבנת חשיבותם של השווקים המתעוררים בכלל, ואלו של סין, הודו וברזיל בפרט (להלן "מדינות היעד") כגורם תעשייתי גלובאלי משמעותי, ולאור מגמת ההאצה של תחום החדשנות והמחקר והפיתוח הטכנולוגי במדינות אלו - רואה לשכת המדען הראשי חשיבות רבה בקידום שיתופי פעולה עם מדינות היעד.
במסגרת תמיכה זו יכללו פרויקטים, אשר דורשים שינויי התאמה טכנולוגיים והנדסיים במוצר אותו מפתח המפעל, בהתאם לתקנים ולצרכים של שווקי מדינות היעד.
פרטים נוספים בחוזר.
עידוד שיתופי פעולה בחדשנות, ובמחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלו
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570