חידושים בתמיכת המדען הראשי בתעשייה המסורתית, פטור מתמלוגים ותמיכה בהוצאות שיווק לחו"ל
בהמשך למגמה לעידוד התעשייה המסורתית בישראל פורסם בימים אלו עדכון מהותי לתוכנית התמיכה בתעשייה המסורתית. התוכנית המעודכנת מרחיבה את הסיוע על מנת להתאימה לצרכי התעשייה המסורתית במרחב הגלובאלי. פרטי העדכון בחוזר.
חידושים בתמיכת המדען הראשי בתעשייה המסורתית, פטור מתמלוגים ותמיכה בהוצאות שיווק לחו"ל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570