מימון פיתוח מוצרים - תכנית שיתוף פעולה עם תאגיד רב לאומי פוסקו
ברצוננו לעדכנכם בדבר קול קורא חדש שפורסם במסגרת תכנית המדען הראשי לשיתוף פעולה עם תאגידים רב לאומיים. מטרת הקול הקורא היא לעודד פרויקטים משותפים במחקר ופיתוח בין תאגידים ישראליים לתאגיד הרב לאומי הקוריאני פוסקו (Posco).
קבוצת פוסקו הנה חברת טכנולוגיה גלובלית, שבסיסה בדרום קוריאה, המתאפיינת בתרבות ארגונית חזקה של תמיכה במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות חדשניות של חומרים חדשים, אנרגיות מתחדשות, כימיקלים, תכנון מפעלי תעשיה ופיתוחים בתחומי ההנדסה התעשייתית המשלבים טכנולוגיית מידע ותקשורת. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
מימון פיתוח מוצרים - תכנית שיתוף פעולה עם תאגיד רב לאומי פוסקו
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570