מימון פיתוח מוצרים - תכנית שיתוף פעולה עם תאגיד רב לאומי בי. בראון.
ברצוננו לעדכנכם בדבר קול קורא חדש, שפורסם במסגרת תכנית המדען הראשי לשיתוף פעולה עם תאגידים רב לאומיים. מטרת הקול הקורא היא לעודד שילוב תאגידים ישראליים בפעילות המחקר, הפיתוח והשיווק של התאגיד הרב לאומי גרמני בי. בראון.
בי. בראון היא יצרנית גלובלית של ציוד רפואי ותרופות המפתחת ומייצרת מוצרים רפואיים חדשניים בתחומי טיפול נמרץ, אמצעי הרדמה, טיפול בעירוי, חדר ניתוח, דיאליזה, טיפול בפציעות, וכן מוצרי היגיינה וטיפול בזיהום. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
מימון פיתוח מוצרים - תכנית שיתוף פעולה עם תאגיד רב לאומי בי. בראון.
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570