תמיכה בהתאמת מוצרים לשווקים של סין, הודו וברזיל
ברצוננו לעדכנכם בדבר קול קורא חדש, שיצא במסגרת סיוע מהמדען הראשי במשרד הכלכלה. התכנית מיועדת לתמוך בשיתוף פעולה במחקר ופיתוח בין תאגידים בישראל ובין תאגידים במדינות הודו, סין וברזיל. וכן, בהתאמת מוצרים/טכנולוגיות הקיימים בתאגידים לשוקי היעד החדשים באותן מדינות. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
תמיכה בהתאמת מוצרים לשווקים של סין, הודו וברזיל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570