שינויים במיסוי חברה משפחתית
בחוק ההסדרים לשנים 2013/14, נקבעו תיקונים מהותיים במיסוי חברה משפחתית. תוקף התיקונים הינו מיום ה-1 באוגוסט 2013.
תשומת הלב מופנית לחברה רגילה קיימת הרוצה להיות חברה משפחתית - עליה להגיש בקשה להפוך לחברה משפחתית עד 30 בנובמבר 2013. לאחר מועד זה - לא תוכל להגיש את הבקשה.
בחוזר עיקרי התיקונים.
שינויים במיסוי חברה משפחתית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570