תכנית ייעודית הודו וסין - מענק להקמת נציגות שיווקית
משרד הכלכלה הוציא בימים אלו קול קורא רביעי להשתתפות בתכנית הודו סין.
מטרת התכנית והפעילות לשמה מיועד הסיוע הינן הקמת נציגויות שיווקית במדינות היעד על מנת להגדיל את מספר היצואנים הישראליים בשווקי הודו וסין וכן לחזק את התעשייה בישראל ולהקנות לה אפיקי צמיחה בני קיימא.
תכנית ייעודית הודו וסין - מענק להקמת נציגות שיווקית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570