דרישת תשלום מהקרן לעידוד השיווק לחו"ל
לאחרונה החלו תאגידים לקבל דרישות לתשלום מהקרן לעידוד השיווק לחו"ל. הדרישה מלווה בבקשה למילוי שאלון לצרכי תשלום תמלוגים לקרן. מומלץ לקבל יעוץ בטרם מילוי השאלון.
דרישת תשלום מהקרן לעידוד השיווק לחו"ל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570