סיוע במענקים בקליטת עובדים
בימים אלו יצאה הקצאה חדשה למעסיקים אשר הינה מיועדת לקליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בעבודה נמוך. התאריך הקובע לקליטת עובד חדש בהקצאה זו הינו 1 באוקטובר 2012. סכום הסיוע משכר העובדים החדשים יכול להגיע עד לשיעור של 35% מעלות שכר המעביד, ולמשך 30 חודשים.
ניתן להגיש בקשות עד ליום ה-4 ביולי 2013 עד השעה 15:00.
סיוע במענקים בקליטת עובדים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570