העלאת שיעור מס השכר ומס הרווח על מוסדות כספיים
בעקבות העלאת שיעור המע"מ, פורסם צו מס ערך מוסף הקובע, כי שיעור המס המוטל על משכורת שמשלם מוסד כספי, ועל הרווח שהמפיק מוסד זה יהיה 18% (במקום 17% עד עתה).
בשלב זה לא הועלה שיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים (7.5%).
העלאת שיעור מס השכר ומס הרווח על מוסדות כספיים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570