עיקרי הצעת התוכנית הכלכלית לשנים 2013 - 2014
בחוזר עיקרי התוכנית הכלכלית וחוק ההסדרים לשנים 2013 - 2014, אשר אושרו לאחרונה על ידי הממשלה, הכוללים שינויי חקיקה בתחומי המס. בחוזר פירוט את עיקרי השינויים המוצעים בתחום המיסויי.
עיקרי הצעת התוכנית הכלכלית לשנים 2013 - 2014
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570