הישבון בלו על הסולר ודלקים אחרים - דגשים לדיווח
בשל מחירו של הסולר ומרכיב הבלו במחיר קיימת חשיבות לדיווח נכון והתנהלות תקינה מול רשות המסים לגבי הישבון בגין בלו על סולר. בחוזר רענון של נוהלי דיווח בגין בלו על הסולר ודגשים למיצוי מקסימאלי של הזכויות להישבון הבלו.
הישבון בלו על הסולר ודלקים אחרים - דגשים לדיווח
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570