החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - הבהרות
בעקבות שאלות רבות שעלו בנוגע לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011- שנכנס לתוקפו ביוני 2012, ברצוננו להבהיר מספר נושאים העולים מהחוק.
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - הבהרות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570