לקראת תביעת פיצויים בגין נזק עקיף בתקופת המלחמה
בהתאם לנהוג בעיתות מלחמה ומתיחויות במדינת ישראל, גם לאחר סיום מבצע "עמוד ענן" צפוי, כי משרד האוצר ורשות המסים יפרסמו תקנות שעה לגבי פיצוי העסקים באזורי העימות. הפיצוי יינתן עבור נזק עקיף, אשר משקף נזק שאינו נזק ישיר לרכוש אלא לפעילות העסקית השוטפת של העסק. לפני הגשת התביעה, יש לבחון את כל המסלולים המוצעים ולבחור במסלול המיטיב עם העסק.
לקראת תביעת פיצויים בגין נזק עקיף בתקופת המלחמה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570