מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
במטרה לסייע בקליטת עובדים נוספים במעגל התעסוקה, גיבש משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים התעסוקה במקומות עבודה קיימים. פרטים בחוזר.
מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570