ביטול עסקה בחוק מיסוי מקרקעין
קול קורא שמטרתו לעודד פרויקטים משותפים במחקר ופיתוח בין תאגידים ישראלים והתאגיד הרב לאומי "בומברדייר טרנספורטיישן", על ידי תמיכה בעלויות הפיתוח. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
ביטול עסקה בחוק מיסוי מקרקעין
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570