מימון פיתוח מוצרים - תכנית שת"פ עם "בומברדייר טרנספורטיישן"
קול קורא שמטרתו לעודד פרויקטים משותפים במחקר ופיתוח בין תאגידים ישראלים והתאגיד הרב לאומי "בומברדייר טרנספורטיישן", על ידי תמיכה בעלויות הפיתוח. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
מימון פיתוח מוצרים - תכנית שת"פ עם "בומברדייר טרנספורטיישן"
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570