מימ"ד - תכנית סיוע למחקר ופיתוח משולב ביטחוני ואזרחי
בחוזר פרטים בדבר הודעת לשכת המדען הראשי שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אודות שיתוף פעולה עם מנהל המו"פ והתשתיות המדעיות במשרד הביטחון להפעלת תוכנית מימ"ד לעידוד ביצוע מחקר ופיתוח דואלי - צבאי, בטחוני, ואזרחי/עסקי.
מימ"ד - תכנית סיוע למחקר ופיתוח משולב ביטחוני ואזרחי
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570