הקלות בהכרה בחובות אבודים לעניין חוק מע"מ
רשות המסים פרסמה את הוראת פרשנות 2/2012, בנושא חובות אבודים לעניין מע"מ. ההוראה מקלה ומרחיבה את הדרכים להכרה בחוב אבוד.
הקלות בהכרה בחובות אבודים לעניין חוק מע"מ
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570