מענקים להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
משרד האוצר בשיתוף פעולה עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - הכריזו על מסלול סיוע חדש, במטרה לעודד השקעות הוניות להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל (75% ומעלה) ופעילותם מסווגת כפעילות ייצורית.
המסלול מוגבל בתקציב ובתחולה בזמן ולכן מוצע להיערך מראש לקראת הגשת הבקשות.
מענקים להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570