חיסכון במס בהוצאות מחקר ופיתוח
במסגרת שינויי החקיקה בחוק לעידוד השקעות הון, ירדו שיעורי מס החברות החל משנת 2011 - לשיעורים שבין 6% לחברות באזור עדיפות א' ו-12% לחברות בשאר הארץ. כתוצאה מכך, נוצר מצב שבו דחיית הוצאות מו"פ לשנים הבאות עלולה להביא להפסדי מס.
חיסכון במס בהוצאות מחקר ופיתוח
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570