סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
הקרן "לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה", הינה קרן ממשלתית חדשה, לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. קרן זו מחליפה, החל מאפריל 2012, את הקרנות לעסקים קטנים ובינוניים, שפעלו בנפרד עד כה. פרטים בחוזר.
סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570