הטבות מס לחיילים בסדיר, משוחררים, במילואים ובקבע
ברצוננו לעדכנכם בדבר חוזר שפורסם על ידי רשות המסים, המפרט את הוראות המס הרלוונטיות לגבי חיילים סדירים, חיילים משוחררים, חיילי מילואים, אנשי צבא קבע ואנשי כוחות הביטחון האחרים.
הטבות מס לחיילים בסדיר, משוחררים, במילואים ובקבע
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570