הערכות להמלצות בתחום המיסוי ועדת טרכטנברג
בחוזר עיקרי ההמלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי.
הערכות להמלצות בתחום המיסוי ועדת טרכטנברג
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570