תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה
בחוזר עדכון בדבר תכנית לאומית למתן תמיכה ממשלתית להשקעות בפרויקטים שונים ומגוונים להפחתת פליטות גזי חממה (שאינם במגזר הביתי), וכן תמיכה בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיות ישראליות חדשות להפחתת לפיטות גז חממה.
תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570