רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 בוצע תיקון חקיקה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959- , (להלן: "החוק"). התיקון כולל שינויים מקיפים ומהותיים למפעלים תעשייתיים.
רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570