מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ''ת) בנוגע למסלולי סיוע לקליטת עובדים חדשים.
מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570