אין לנכות מס תשומות בגין ארוחות הנקנות עבור העובדים
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט העליון (עא 4591/099 אחים עובדיה נ. מנהל מע"מ) המאשר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, כי אין לנכות מס תשומות בגין ארוחות הנקנות עבור העובדים.
אין לנכות מס תשומות בגין ארוחות הנקנות עבור העובדים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570