ביטול חשבונית מס יוכר רק באם בוצע בהתאם לתקנות
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (ע"מ 15-08 גנאים מחמוד - חברה לעבודות בניין בע"מ נ' מע"מ טבריה), הקובע כי במקרה בו יש לבטל חשבונית מס - הביטול ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הקבועות בתקנות - ובאם לא ייעשה כן, חובה על העוסק להעביר לשלטונות מע"מ את סכום המע"מ הגלום בחשבונית.
ביטול חשבונית מס יוכר רק באם בוצע בהתאם לתקנות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570