מחדל בעבר בניהול הספרים - אינו מהווה עילה לסירוב רשויות המע"מ לרישום העוסק
ברצוננו לעדכנכם בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי (ע"מ 34136-05-10 בוקובזה נ' מנהל מס ערך מוסף), הקובעת, כי רשויות מס ערך מוסף אינן רשאיות לסרב לרשום עוסק, כעוסק מורשה
מחדל בעבר בניהול הספרים - אינו מהווה עילה לסירוב רשויות המע"מ לרישום העוסק
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570