באם לא סוכם אחרת - מחיר העסקה כולל מע"מ
ברצוננו לעדכנכם אודות פסיקת בית המשפט העליון (ע"א 1113/09 כהן נ. המשביר החדש), הקובעת שכאשר לא נקבע בחוזה מכר בהוראה מפורשת כי למחיר העסקה יתווסף מס ערך מוסף, הרי שחזקה היא כי מס הערך המוסף כבר נכלל במחיר העסקה.
באם לא סוכם אחרת - מחיר העסקה כולל מע"מ
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570