דגשים לבחינה לפני חתימה על הסכם להספקת חשמל מוזל מיצרן פרטי
כיוון שקיבוצים רבים נמצאים היום בתהליכי דיון ובדיקה של התקשרות עם ספק חשמל פרטי בחוזר מספר הדגשים אותם מומלץ לברר ולהביא בחשבון לפני ההתקשרות.
על הקיבוץ לבחון את האיומים וההזדמנויות בכל חלופה, ולהביא בחשבון שבחירה בחלופה שעלולה בסופו של דבר שלא להתממש, משמעותה ויתור על החלופות הנוספות, כיוון שעל פי התחזיות, יצרני החשמל הפרטיים לא יוכלו לספק את כל הביקושים, ועל כן רק צרכנים גדולים ואיכותיים שיגיבו מהר יוכלו ליהנות מהחשמל המוזל.
פרטים נוספים בחוזר.
דגשים לבחינה לפני חתימה על הסכם להספקת חשמל מוזל מיצרן פרטי
17/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570