עדכון הנחיות לקבלת קצבת שארים לחברי קיבוצים
בימים אלו הושג הסדר עם המוסד לביטוח לאומי לגבי מבחן ההכנסות לאלמנים חברי קיבוצים. ההסדר הושג בעזרתו של עורך דין רון רוגין וקיבל תוקף של פסק דין. תחולת ההסדר מינואר 2012. בחוזר תמצית ההסדר.
עדכון הנחיות לקבלת קצבת שארים לחברי קיבוצים
10/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570