חלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - דיווח
בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי בדבר הסדר ביחס לחלוקת כספיים שבקופת נאמנות הטוענים לחברות בעסקת תנובה, החלה חלוקת הכספיים מכספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - לחברים שהיו בתנובה במועד השלמת העסקה. חלוקת הכספיים מכספי הנאמנות, לכלל החברים, הינה אירוע מס החייב בדיווח בשנת 2013. בחוזר פירוט עיקרי היבטי המס בחלוקת הכספים.
חלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - דיווח
9/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570