ניהול תשתיות בקיבוצים
בשנים האחרונות חלו מספר אירועים המשפיעים בצורה מהותית על אופן ההתייחסות הניהולית לתחום התשתיות בקיבוץ, ובכלל זה לתחומי החשמל, המים והתקשורת. בחוזר פירוט של הגורמים המשפיעים על תחום התשתיות,חלופות לניהול תשתיות, היבטי מיסוי והמלצות.
ניהול תשתיות בקיבוצים
20/3/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570