עדכונים בתחום המים -מרץ 2013
בחוזר עדכונים בדבר רישיונות מים לשנת 2013, בקשה לתוספת מים שפירים ומידע על דחייה נוספת בנושא מבקשי ומחזיקי מניות מקורות.
עדכונים בתחום המים -מרץ 2013
18/3/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570