יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית בשיטת "מונה נטו" - עדכונים
בתחילת שנת 2013, פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל את אופן ההסדרה לגבי יצור חשמל לצריכה עצמית באמצעות מערכות סולאריות- Net - Metering. ההסדרה הינה לשנים 2013-2014, וכוללת מכסה של 200 MW לכל שנה, למערכות בהספק מרבי של עד 5 MW.
הרישום להסדרה היה אמור להיפתח באתר האינטרנט של חברת החשמל בתחילת מרץ, אולם בשל עיכובים של חברת החשמל, ההרשמה נדחתה, ועל פי פרסומי רשות החשמל צפויה להיפתח בתקופה הקרובה.
יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית בשיטת "מונה נטו" - עדכונים
17/3/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570