מימד - תכנית סיוע למו"פ דואלי - אזרחי/בטחוני - סבב שני
בחוזר עדכון בדבר קול קורא חדש בתכנית מימד, לתמיכה במחקר ופיתוח דואלי בתחום אזרחי/בטחוני. תוכנית הסיוע מיועדת למחקר ופיתוח אזרחי/בטחוני, הנמצא בשלב בו נדרשת הוכחת היתכנות טרם החל פיתוח מלא של המוצר. פרטים בחוזר.
מימד - תכנית סיוע למו"פ דואלי - אזרחי/בטחוני - סבב שני
21/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570