הבהרות לגבי הטבת מס בגין ילד נטול יכולת
רשויות המס פרסמו הוראה, שמטרתה להבהיר את התנאים הקבועים בסעיף 45 לפקודת מס הכנסה הובע, כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי ממס, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף. בחוזר עיקרי ההוראה החדשה.
הבהרות לגבי הטבת מס בגין ילד נטול יכולת
18/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570