עדכון בדבר שיווק מגרשים בשכונות הרחבה ביישובים - החלטה 1271
בחוזר עדכון בדבר אישורה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1271 - בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית, המעדנת את החלטת המועצה מספר 1253. בחוזר עיקרי השינויים הכלולים בהחלטה החדשה.
עדכון בדבר שיווק מגרשים בשכונות הרחבה ביישובים - החלטה 1271
14/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570