דיווח תמלוגים לקרן תמורה - תזכורת
בחוזר תזכורת לתאגידים אשר ביצעו תכניות פיתוח בתמיכת המדען הראשי ומחויבים בדיווח תמלוגים לקרן תמורה, כי ה- 28 לפברואר 2013 הינו המועד האחרון לדיווח תמלוגים עבור מחצית שנייה של שנת 2012. פרטים נוספים בחוזר.
דיווח תמלוגים לקרן תמורה - תזכורת
11/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570