תשלום אגרה שנתית לרשם השותפויות
בהתאם לתקנות השותפויות (רישום ואגרות), על כל שותפות לשלם אגרה שנתית לרשם השותפויות. יש לשלם את האגרה עד ה-31 לדצמבר באותה שנה (במידה והתשלום יעשה עד ה-28 לפברואר באותה שנה - תינתן הנחה).
תשלום אגרה שנתית לרשם השותפויות
6/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570