הסכם עקרונות - מחייב בהגשת הצהרה למיסוי מקרקעין
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי, הקובעת כי חתימה על הסכם עקרונות מפורט בדבר עסקת מקרקעין מחייבת הגשת הצהרה לרשויות מיסוי מקרקעין. על ההודעה לכלול את כל הפרטים הנדרשים בחוק.
הסכם עקרונות - מחייב בהגשת הצהרה למיסוי מקרקעין
5/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570