עדכון בדבר שיוך דירות בהתאם להחלטה 751
בשל התארכות הליך השיוך הקפיא מינהל מקרקעי ישראל את הוצאת היתרי הבניה בקיבוצים, אשר קיבלו החלטה לאמץ את החלטה 751. לאחרונה נשלח מכתב מהמינהל למזכיר התנועה הקיבוצית ובו מוצע הסדר זמני בכדי שלא לעכב מתן היתרי בניה לקיבוצים. בחוזר עיקרי ההסדר המוצע וכן עדכון בנושא מעו"ד מיכי דרורי, ראש המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית.
עדכון בדבר שיוך דירות בהתאם להחלטה 751
31/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570